VÅRRYDDING

Container plasseres ut fra kl. 13.00 tirsdag 7.mai og står ut onsdag 8.mai 2019

I likhet med tidligere år er det bestilt container.

Containeren blir plassert ved Kanalveien 19. (ved gangveien)

Trillebårer vil bli plassert under trappene i kjelleren.

NB!

Følgende må ikke legges i containerne, men plasseres ved siden av, og vil bli kjørt bort av vaktmester:

  • Farlig avfall, olje maling, løsemidler m.v
  • Gips
  • Batterier
  • Impregnert treverk
  • Bildekk
  • Elektriske artikler, TV, Radio, telefoner,

Kontaktperson i styret er Yngve Solberg, 913 56 385