VÅR RYDDING!

VÅR RYDDING!

Containere er bestilt til onsdag 11. mai kl 12.00 til fredag 13. mai. kl 12.00.

Containerne blir plassert ved Kanalveien 19.(ved gangveien)

Trillebårer vil bli plassert under trappene i kjelleren.

NB!

Følgende må ikke tas i containerne, men plasseres ved siden av, og vil bli kjørt bort av vaktmester:

Farlig avfall, olje maling, løsemidler m.v

Gips

Batterier

Impregnert treverk

Bildekk

Elektriske artikler, TV, Radio, telefoner,

Kontaktperson i styret er Yngve Solberg, 913 56 385