VAKTMESTER

Styret har engasjert et firma som vaktmester, som utfører bla:

Renhold i sameiets felles areal

Plenklipping og vedlikehold av grøntareal

Klipping av trær og busker

Feiing

Snørydding

Vedlikehold i fellesareal, bla. utskifting av lysrør, etc.

Kontroll av tekniske installasjoner

Rensing og organiserer gulvmatter ved innganger