TIL BRUKERE AV BEBOERGARASJENE

Vask og oppmerking av parkeringsplasser i beboergarasjene 29.06.- 30.06.2019, fra lørdag kl. 21.

Styret har fått lov til å benytte plassene til REMA 1000 i den tiden butikken er stengt og frem til åpning kl 07.00 på mandag 1.7.

Arbeidene med vask av garasjene vil starte opp lørdag kl 21.00, mens oppmaling av plassenne vil skje på søndag.  Arbeidet er planlagt ferdig ca kl 18.00 på søndag

For å få et best mulig resultat, er vi avhengige av at bilene flyttes fra beboerparkeringen og ut til REMA 1000 plassene. Vi håper dere har forståelse for dette, slik at garasjeplassene igjen blir slik de skal fremstå. Er dere bortreist, ber vi om at dere avtaler med noen som kan flytte bilen