SYKLER HENSATT I OG VED GARASJEINNGANG KANALVN.19

Må flyttes snarest og senest innen 10.11.2019

SYKLER SOM ER HENSATT I OG VED GARASJE-INNGANGEN TIL KANALVEIEN 19

GET skal legge om inntaket i bygget.  Dette gjøres for at Sameiet skal få større bredbåndskapasitet. Arbeidet medfører ny kabling i garasjen og flytting av fordelingsskapet fra teknisk rom som i dag er plassert hos Rema 1000, og til gangen mellom garasjen og trappeoppgangen.

I dag står det hensatt sykler både langs veggen i garasjen og i gangen. Dette er begge fellesarealer som ikke skal benyttes til hensetting av sykler.

GET starter opp med arbeidet allerede torsdag 30.10., og Styret ber om at sykler som er plassert på nevnte steder flyttes så snart som mulig, og senest innen 10.11.

Hvis syklene ikke blir fjernet, vil Styret få fjernet disse.