VINDAVSKJERMING

VINDAVSKJERMING

Styret har mottatt noen få henvendelser vedrørende vinavskjerming.

Løsning for vindavskjerming tilbys av Lady AS

Kontaktperson:

v/ Geir-Tore Amundsen

Telefon: 92835509

E-post: gta@lady.no