VANN OG VARME

VANN OG VARME

 

Sameiet har inngått serviceavtale med Oras As, Jessheim for vann og varme på fellesanlegget, dvs. det som er på utsiden av hver leilighet.

Feil og mangler inne i hver leilighet slik som;

ikke varme radiatorer, svak varme m.v. må meldes av hver enkelt seksjonseier til:

ORAS AS, Jessheim

Telefon : 63979020

Kontaktperson : Serviceleder Geir Amundsen, mobil 97992288

E-post : jessheim@oras.no

Besøksadresse : Ringveien 31 – 2051 Jessheim

Postadresse : Postboks 134, 2051 Jessheim

Fjernvarme

Etter en fin sommer nærmer høsten seg, og fjernvarmen skal settes på igjen.

Hver høst vil styret informere når dette skjer og det er viktig at radiatorene i hver seksjon da åpnes og settes på 3.