VAKTMESTER

VAKTMESTER

 

Styret har engasjert et firma som vaktmester, som utfører bla:

• Renhold i sameiets felles areal

• Plenklipping og vedlikehold av grøntareal

• Klipping av trær og busker

• Feiing

• Snørydding

• Vedlikehold i fellesareal, bla. utskifting av lysrør, etc.

• Kontroll av tekniske installasjoner

• Rensing og organiserer gulvmatter ved innganger