SØPPELHÅNDTERING

SØPPELHÅNDTERING

Søppelanlegget benyttes kun til husholdningsavfall pakket ned i sammenknyttet bæreposer og matavfall samlet i grønne poser

HUSHOLDNINGSAVFALL

Vi har to adskilte rom for søppel, det ene har inngang rett ved hovedinngangsdør til nr. 15 og det andre rett ved hovedinngangsdør til nr. 9.

Søppelanlegget må kun benyttes til husholdningsavfall pakket ned i sammenknyttet bæreposer eller pakket forsvarlig på annen måte. Påse at posene ikke setter seg fast i sjaktene. Det er forbudt å sette søppel ved siden av sjaktene.

Avfallet sorteres i matavfall og annet restavfall. Matavfallet legges i utdelte grønne poster som knyttes sammen før de legges i sjakten.

Søppelrommene holdes ryddig og låses når du forlager rommet.

Større gjennstander som skal kastes må kjøres bort for egen regning.

Flasker, metallbokser, glass, ol. kastes ikke i søppelrommene men kastes i beholdere på gjennvinningsstasjoner utplassert av kommunen, nærmeste stasjon er Lillestrøm Syd, Dampsagveien . Elektriske artikler kan leveres i elektriske butikker.

OPPSAMLING AV PAPIR

Papir og papp legges i containerne i rommet for papirinnsamling, med egen inngangsdør til venstre for hovedgarasjeporten fra gata (når du står med ryggen mot garasjeporten). Pappkartonger, ekser, etc. må deles og presses/trakkes godt sammen før den legges i containerne.

Hjelp oss å holde dette rommet ryddig! Kast kun papir og papp i containere, ikke henstill andre ting i dette rommet.

Husk alltid å låse døren når du forlater rommet.

VI LIKER DET RYDDIG I FELLESOMRÅDET VÅRT. TAKK FOR AT DU RYDDER ETTER DEG!