MONTERING AV EL-BIL LADER

Dersom du som seksjonseier ønsker å få montert lader for el-bil eller hybrid-bil i beboergarasjen, skal det søkes til Styret.

Styret vil behandle søknaden, og godkjenne eller avslå denne.
Dersom godkjenning gis, skal Styret motta melding umiddelbart etter at el-bil lader er montert.

Styret har satt opp følgende betingelser for montering av el-bil lader;

  • Hver kontakt skal gi maks 10A 1-fas (type 2).
  • Hurtiglader tillates ikke.
  • Selve ladeboksen skal være lik de som allerede er montert i garasjene.
  • Hver seksjonseier må dekke alle kostnader til materiell og installasjon av el-bil ladepunkt. Sameiet har mottatt tilbud fra både Romerike Elektro AS og Fuser Elektro AS. Prisen fra disse to leverandørene ligger på mellom kr. 13.400 og 14.400 ekskl. mva. Det kan påløpe kostnad for kabellengde utover 50 m. Pris per meter for ekstra kabellengde er ca. kr. 120,- ekskl. mva.
    Styret ønsker at en av de to nevnte elektroinstallatørene benyttes.
  • Hver seksjonseier må betale en tilkoblingsavgift på kr. 3.500 til Sameiet.
  • Basert på antatt gjennomsnittlig strømforbruk, samt noe vedlikeholds-kostnader, er strømkostnadene fastsatt til kr. 300,- per mnd. Disse dekkes i sin helhet av hver enkelt seksjonseier, og kostnaden vil belastes gjennom innbetalingen av felleskostnadene. Prisen vil kunne reguleres fra år til år.

Lillestrøm, desember 2021