LAGRING I GARASJEANLEGGET

LAGRING I GARASJEANLEGGET

 

I beboer-reglement i punkt 38, står det at det ikke er tillatt å oppbevare gjenstander, esker etc. på garasjeplassene eller i garasjeanlegget. Styret er gitt myndighet til å fjerne dette, dersom beboer etter anmodning ikke har tatt dette vekk.

Vi ber deg fjerne ekser, etc. som er lagret på din garasjeplass så raskt som mulig.

Styret vil tidvis be deg foreta en umiddelbar fjerning av ikke tillatte gjenstander, etc. Hvis det ikke er fjernet innen den gitte datoen, vil Styret få det fjernet.