LADING AV EL-/ HYBRIDBIL I GARASJEN

Det er tilrettelagt for lading av el- og hybridbiler på parkeringsplasser i garasjeanlegget. Søknad sendes til Sameiets styre.

Med bakgrunn i vurderinger gjort av blant annet DSB (Direktoratet for sikkerhet og beredskap), Norsk El-bil forening og Thon Hotellbygg AS, vurderer Styret det som trygt å tilrettelegge for lading av el-bil/hybrid-bil i Sameiets garasjeanlegg for bolig, dog med enkelte forutsetninger.

Styret har satt følgende forutsetninger for etablering av kontakter for lading:

  • Søknad skal sendes til Sameiets styre, og vil vurderes i hvert enkelt tilfelle.
  • Hver kontakt skal gi maks 10A 1-fas (type 2).
  • Bruk av hurtiglader tillates ikke.
  • Hver seksjonseier må dekke alle kostnader til materiell og installasjon av kontakt for lading. Sameiet har mottatt tilbud for dette fra Romerike Elektro på         kr. 9. 000,- ekskl. mva. Pris per meter for ekstra kabellengde utover 20 meter er kr. 120,- ekskl. mva.
  • Tilkoblingsavgift på kr. 2.000,- betales til Sameiet
  • Basert på antatt gjennomsnittlig strømforbruk, samt noe vedlikeholds-kostnader, er strømkostnadene fastsatt til kr. 300,- per mnd. Disse dekkes i sin helhet av hver enkelt seksjonseier, og kostnaden vil belastes gjennom innbetalingen av felleskostnadene. Prisen vil kunne reguleres fra år til år.
  • Det er ønskelig at arbeidet utføres av Romerike Elektro AS, da de har vært utfører (og således kjenner bygget godt) av elektrisk arbeid i fellesområdene i bygget siden oppstarten i 2010. Dersom det skal benyttes annen autorisert el. installatør, skal Styret ha skriftlig bekreftelse på hvilket selskap som skal utføre arbeidet.

I første omgang tilrettelegges det for 18 kontakter, så det er «førstemann til mølla»-prinsippet som gjelder.

Det er også montert totalt 6 stk. brannslokkingsapparater (2 i den lille garasjen og 4 i den store garasjen), da eventuell brann i batteri forverres ved bruk av vann.

Ta kontakt med Styret, dersom noe er uklart.