GJENVINNINGSSTASJONER "IGLOER" I LILLESTRØM

GJENVINNINGSSTASJONER "IGLOER" I LILLESTRØM

 

ROAF har utplassert gjenvinningsstasjon ” igloer” i Lillestrøm på følgende steder :

Lillestrøm Syd, Dampsagveien

OBS , Nittedalsgata

Kiwi, Torggata

Roma utsalg, Nordal Brunsgate

Tærudparken brl. v/parkering Stillverksveien

Stortorget v/parkering Landstadgata

Vi må be om at disse stedene benyttes til nevnte avfallsgrupper.