FJERNVARME - RADIATORER

FJERNVARME - RADIATORER

 

INFORMASJON OM FJERNVARMEN I BYGGET

Det dukker tidvis opp en del spørsmål om hvordan fjernvarmen fungerer, hvilken temperatur systemet skal gi, hvordan man skal justere varme osv. Med bakgrunn i dette, ønsker Styret å gi litt mer utfyllende informasjon.

Anlegget leverer fjernvarme fra Akershus Energi, og temperaturen ut på anlegget styres av utetemperaturen. Når utetemperaturen synker, blir tur-temperaturen på varmeanlegget økt og sender varmere vann rundt i anlegget.

Hver leilighet er utstyrt med luftespalter i yttervegg. Dersom disse blir stående for mye åpne, greier ikke radiatoranlegget å varme opp alt kaldtraset fra denne spalten, og leiligheten kan føles kald. Radiatorene skal levere den temperaturen anlegget leverer til enhver tid.

På siden av radiatoren er det en vrider for å justere varmen. Denne kan justeres fra 1-5 (ca. 6-28 °C ). Anlegget (varme i radiatorene) stenges 15. mai, og åpnes igjen 15. september. I denne perioden er det bare å la radiatoren stå på 2-3. Dette forhindrer at det kommer luft i anlegget.

Ved innstilling av vrideren på frostbeskyttelsesmarkeringen (∗), åpner termostaten på ca. 6 °C for å hindre at varmesystemet fryser i stykker.

Kontaktdata til ORAS AS:

Telefon 63979020 (Runar Stennes), og/eller e-post jessheim@oras.no

Styrets kontaktperson:

Telefon 91356385 (Yngve Solberg)