BRANNINNSTRUKS

Ved en eventuell brann, kan det være lett å få panikk og opptre irrasjonelt. Les, og sett deg godt inn punktene i branninstruksen. Det er lettere å handle riktig i en presset situasjon når du på forhånd har gått igjennom hva du og din familie bør gjøre.

BRANNINSTRUKS VED BRANN OG/ ELLER RØYKUTVIKLING

 

 • Varsle brannvesenet på telefon 110. Oppgi nøyaktig adresse. Dette kan du også lære barna.
 • Sørg for å varsle andre i leiligheten slik at de kan komme seg ut.
 • Varsle nærmeste naboer.
 • Hvis mulig, prøv å slokke. Viktig å rette slokkemiddelet mot roten av flammen. NB! Barn skal ikke slokke, men komme seg ut.
 • Lukk vinduer og dører.
 • Forlat bygningen via merket rømningsvei.
 • Hver oppgang har egne trappeløp som rømningsvei, følg merket. rømningsvei.
 • Ikke røm gjennom røykfylte trapperom.
 • Heisene må ikke brukes ved brann.
 • Gå til samlingsplass og ta kontakt med operativ leder i Brannvesenet eller Politiet.
 • Samlingsplass for alle er ved parkområdet mot Nitelva.
 • Meld fra til en i Styret:


  Gøran Eriksen              915 19 749
  Yngve Solberg              913 56 385
  Gudrun Hamre              905 65 342
   

 • Er du i kjelleren eller i første etasje (parkeringskjeller, boder, el.) og hører brannalarmen, finn nærmeste rømningsvei og gå til samlingsplass.
 • Hva som er riktig rekkefølgen på punktene over vil avhenge av situasjonen og må vurderes av den enkelte. Men husk at det viktigste av alt er å berge liv og helse!