BRANNFOREBYGGENDE TILTAK

Hver seksjonseier/beboer har et ansvar mht. brannforebyggende tiltak og vedlikeholdsansvar.

BRANNFOREBYGGENDE TILTAK

I henhold til Sameiets beboerreglement og vedtekter, samt lov om Eierseksjoner, hviler det et ansvar på hver enkelt seksjonseier/beboer mht. brannforebyggende tiltak og vedlikeholdsansvar. Under følger noen av disse, samt noen tips:

 

 • Røykvarsler - sjekk røykvarsleren jevnlig og bytt batteri 1. desember (på «Røykvarslerdagen») hvert år. Røykvarsleren bør testes minimum en gang per måned. Er røykvarsleren eldre enn 10 år bør den byttes ut. Brannvesenet anbefaler seriekoblede varslere, som innebærer at dersom en varsler, så piper alle. 
 • Brannslange - påse at slangen er i orden og enkel å ta ut.
 • Sprinkelanlegg - påse at anlegget ikke skades.
 • Har du andre typer brannslokningsapparater som eks. pulver, skum e.l., oppbevar og vedlikehold disse som foreskrevet på apparatet.
 • Alle hjelpemiddel ved brann må være lett tilgjengelig og du må gjøre deg kjent med hvordan de virker.
 • De som har behov for det bør montere komfyrvakt.
 • Husk å sett deg inn i branninstruksen og gjør deg kjent med rømningsveiene.
 • Grilling på terrassene er kun tillatt med elektrisitet eller gass.
 • Oppbevaring av gassbeholdere, brannfarlig væske eller materialer i boder eller garasjeanlegg er ikke tillatt.
 • Det er forbudt å røyke i innendørs fellesarealer, inkl. garasjeanlegget.
 • Det er ikke tillatt å hensette gjenstander, f.eks. søppel, barnevogner, sykler og lignende slik at dette sperrer rømningsveier.
 • Kast aldri sigaretter, el. ned på andres terrasser eller på fellesarealet.

 

Andre brannforebyggende råd:

Levende lys

 • Forlat aldri levende lys.
 • Unngå lysmansjetter og pynt av brennbart materiale.
 • Plasser ikke levende lys i nærheten av brennbart materiale som duker, gardiner, reoler og lignende.
 • Bruk aldri lysestaker av brennbart materiale.
 • Flytt aldri et brennende lys.
 • Bruk gjerne selvslukkende lys, men med samme sikkerhetsregler som ved vanlige lys.
 • Vær ekstra forsiktig ved bruk av telys, de kan plutselig flamme opp. Telys må plasseres i holder som har god luftgjennomstrømning og tåler sterk varme.


  Juletrebelysning

 • La aldri juletrebelysningen stå på om natten eller når du ikke er hjemme. Trekk ut kontakten og bruk ikke pærene som «lysbryter».
 • Bruk ikke innendørsbelysning ute, men spesielt tilpasset utebelysning. Bruk egen stikkontakt utendørs. La ikke ledningen gå over dørterskelen eller gjennom vinduet.

   

  Smult og fettkoking

 • Forlat aldri kjøkkenet mens du jobber med smultgryte eller fettkoking.
 • Ved eventuell brann, ha et lokk eller en stekeplate klar, og sett det over gryta slik at flammen kveles. Ikke bruk vann, det kan gi en mer eksplosjonsartet brann.