PORTÅPNER FOR GARASJEANLEGGET

For seksjonseiere med parkeringsplass

På Sameiets årsmøte medio mai 2019, fikk styret i oppgave å få til en ordning med portåpner for garasjeanlegget i Kanalveien.

Styret har avtalt bestillingsordning med O. Johansen og sønner i Sørumsgata 66a. O. Johansen og sønner er en lokal representant for Hørmann som har levert garasjeportene i vårt garasjeanlegg.

Portåpneren koster kr. 850,-, og kan bestilles på:

post@ojohansen.no eller telefon 63811161

Etter avtale med O. Johansen og sønner, settes det en frist for bestilling, slik at de ikke blir sittende med et lager av dette produktet.

Fristen er satt til 1. oktober 2019.

Det er kun seksjonseiere som kan bestille portåpner, og hver kjøper betaler denne direkte hos O. Johansen og sønner eller får tilsendt faktura.

Når portåpneren er mottatt, må denne kodes før den kan tas i bruk. Dette må gjøres av en i Styret, slik at det er kontroll med hvem som har tilgang til garasjeanlegget. Seksjonseier bes kontakte enten Gøran Eriksen (mobil 91519749) eller Yngve Solberg (mobil 91356385).

Portåpneren skal, på lik linje med hovednøklene, følge med til ny eier ved eventuelt eierskifte.