PARKERINGSSYSTEM - KANALVEIEN

Informasjon om parkeringssystemet fra Thon Eiendom

Thon Hotellbygg AS har installert parkeringssystem i parkerinskjellerens kundeareal. 
Parkeringssystemet med skiltgjennkjenning vil gjøre parkeringen enklere for kunder som benytter p-anlegget, systemet medfører også mindre administrasjon fra gårdeiers side. Time Park AS håndterer parkeringen på vegne av gårdeier.

For beboerne i Kanalveien vil ikke parkeringssystem medføre store praktiske endringer. Ved innkjøring til garasjen vil biler registreres som innkjørt og den avgiftsbelastede parkeringen starte. Biler som kjører videre inn i beboergarasjen vil ved innkjøring i denne registreres ut av systemet. Da det vil være en time gratis parkering vil beboere ikke belastes for parkering. Dette betyr altså at beboere har én time på å kjøre fra hovedinnkjøringen til beboergarasjen. Ved utkjøring av kundegarasjen innen en time slettes registreringen av innkjøringen, slik at informasjon om passering ikke blir lagret i parkeringssystemet.

Når det gjelder den generelle behandlingen av personopplysninger i forbindelse med parkering må dette følge reglene i personvernloven (GDPR). Leverandør av systemet har signert påkrevet databehandlingsavtale. Denne er godkjent av Olav Thon Gruppens HMS Privacy Officer (personvernombud).

Betalingssatser og annen relevant informasjon vil være tilgjengelig i parkeringsanlegget. For spørsmål knyttet til drift av anlegget kan Time Park kontaktes (23 08 01 99 eller post@timepark.no).