Økning av felleskostnader

fra 1. januar 2020

Budsjettforslaget for den nye kommunen Lillestrøm i 2020 er nå lagt frem, og her vil de kommunale avgiftene få en betydelig økning. Dette skyldes både harmoniseringen av avgiftsmodell/-nivåer i de tre kommunene Fet, Sørum og Skedsmo, og mindre midler i Vannverksfondet i Skedsmo (se vedlagte informasjon fra Lillestrøm kommune).

Sameiet vil i tillegg fullføre vedlikeholdsarbeidet tilknyttet vinduer og balkongdører i bygget.

Med bakgrunn i de ovennevnte forhold vil felleskostnads-innbetalingen økes fra 1. januar 2020. Økningen vil ligge på mellom 15-20 %, avhengig av leilighetsstørrelse.

Vår forretningsfører, OBOS Eiendomsforvaltning AS, vil gjennomføre dette med oppdaterte innbetalinger per seksjon.