NYTT PARKERINGSSYSTEM - KANALVEIEN

Planlagt lanseringsdato 02. oktober 2019. Informasjon fra Thon Eiendom

Thon Hotellbygg AS planlegger installasjon av nytt parkeringssystem i parkerinskjellerens kundeareal, med lanseringsdato 02. oktober 2019. Det nye parkeringssystemet med skiltgjennkjenning vil gjøre parkeringen enklere for kunder som benytter p-anlegget, systemet medfører også mindre administrasjon fra gårdeiers side. Gårdeier har informert om det nye systemet på beboermøte den 15. mai 2019. Time Park AS håndterer parkeringen på vegne av gårdeier.

For beboerne i Kanalveien vil ikke endringen av parkeringssystem medføre store praktiske endringer. Ved innkjøring til garasjen vil biler registreres som innkjørt og den avgiftsbelastede parkeringen starte. Biler som kjører videre inn i beboergarasjen vil ved innkjøring i denne registreres ut av systemet. Da det vil være en time gratis parkering vil beboere ikke belastes for parkering. Dette betyr altså at beboere har én time på å kjøre fra hovedinnkjøringen til beboergarasjen. Ved utkjøring av kundegarasjen innen en time slettes registreringen av innkjøringen, slik at informasjon om passering ikke blir lagret i parkeringssystemet.

Når det gjelder den generelle behandlingen av personopplysninger i forbindelse med parkering må dette følge reglene i personvernloven (GDPR). Leverandør av systemet har signert påkrevet databehandlingsavtale. Denne er godkjent av Olav Thon Gruppens HMS Privacy Officer (personvernombud).

Betalingssatser og annen relevant informasjon vil være tilgjengelig i parkeringsanlegget. For spørsmål knyttet til drift av anlegget kan Time Park kontaktes (23 08 01 99 eller post@timepark.no).