NY TELIA (GET)-AVTALE

Styret har sommeren/høsten 2021 innhentet tilbud på, og forhandlet med leverandører om ny avtale for TV- og bredbåndstjenester.

I den forbindelse ønsker Styret å informere om at Sameiet har inngått ny kollektiv avtale med Telia (GET) på leveranse av TV- og bredbåndstjenester.

Styret er godt fornøyd med den nye avtalen, som innebærer at vi uten kostnadsøkning får både ny Telia box, opptaksmulighet og oppgradering av anlegget til fiber.

I den nye avtalen vil den enkelte beboer kunne velge om man ønsker en kombinasjon av TV og bredbånd, kun TV eller kun bredbånd/internett.

Hver enkelt beboer vil om kort tid  bli kontaktet av Telia for å informere om hva dette innebærer for den enkelte beboer.

Dersom det er noen spørsmål er det bare å ta kontakt med Styret.