INFORMAJON OM FELLES-AVTALEN MED GET

INFORMAJON OM FELLES-AVTALEN MED GET

Det har vært noen spørsmål om GET og den fellesavtalen vi har inngått for Sameiet. Under følger litt mer informasjon om avtalen.

Avtalen som Styret har inngått gjelder frem t.o.m. 2018, og er en kollektiv avtale for hele Sameiet, som alle seksjonseiere må benytte. Avtalen omfatter følgende:

- Kollektiv GET digital-TV (Start)

- Kollektiv GET bredbånd 2/1 (Mbps – «BB4all»)

- Analog TV-grunnpakke

- Service og vedlikehold

- GET boks Mikro

Kostnaden per seksjonseier er ca. 210,- per mnd, og ligger inne i de felleskostnader hver enkelt betaler månedlig.

Dersom man ønsker en sterkere bredbåndsløsning, annen og større GET-boks, eller underholdningskanaler (utover de som er standard), bestilles og betales dette separat av den enkelte seksjonseier.