ENDRING AV FELLESKOSTNADER FRA 01.08.2019

Grunnet høyere priser på strøm og fjernvarme, og økte offentlige avgifter, vil felleskostnads-innbetalingen øke fra 1. august 2019.

I tillegg vil kostnadene til TV-/Bredbånd fordeles likt per seksjon, jfr. vedtak på årsmøtet 15. mai.

Vår forretningsfører, OBOS Eiendomsforvaltning AS, vil gjennomføre dette med oppdaterte innbetalinger per seksjon.