ÅRSMØTE 15.MAI 2019 KL. 18.30 PÅ SCANDIC HOTELL

Velkommen til årsmøte på Scandic Hotell i Stillverksveien 28.

Alle seksjonseiere har rett til å delta på årsmøtet med forslags-, tale- og stemmerett. For boligseksjoner har også seksjonseiers ektefelle, samboer eller annet medlem av seksjonseiers husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg.

Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon.

Seksjonseieren har rett til å møte ved fullmektig.

Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.